Kierownictwo NoOSG - Kierownictwo Oddziału - BIP - Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo Oddziału

Komendant Oddziału
gen.bryg. SG Wojciech SKOWRONEK

sekretariat Komendanta Oddziału:
tel. +48 68 358 20 02
fax: +48 68 358 27 01
e-mail: komendant.nadodrzanski@strazgraniczna.pl 

Z-ca Komendanta Oddziału
płk SG Tomasz MICHALSKI

sekretariat Komendanta Oddziału:

tel. +48 68 358 20 02
fax: +48 68 358 27 01

p.o. Z-ca Komendanta Oddziału
ppor. SG Małgorzata WĘGLARSKA-PRZEPIÓRA

sekretariat Zastępcy Komendanta:

tel. +48 68 358 2006
fax: +48 68 358 2703
 

Główny Księgowy
płk SG Edyta Lewandowska-Ślipko

tel. +48 68 358 20 07
fax +48 68 358 27 00

Metryczka

Data publikacji 13.06.2011
Data modyfikacji 18.09.2017
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Wiśniewski
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Wiśniewski
Osoba modyfikująca informację:
Alicja Winiarska
do góry