Zbędne składniki majątku

Ogłoszenie o przekazaniu składników majątku ruchomego - 2017

dot. składników majątku Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątki Skarbu Państwa (Dz. U. 2017 poz. 729) zbędne i zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego w pierwszej kolejności podlegają przekazaniu innym jednostkom.

W przypadku zainteresowania pozyskaniem składników rzeczowych majątku ruchomego należy złożyć w terminie do dnia 11.08.2017 r. pisemny wniosek, który powinien zawierać:

  • nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;
  • wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;
  • oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo – odbiorczym.

Osoby upowaznione do udzielania dodatkowych informacji:

  • w zakresie Sekcji Techniki Specjalnej: chor.szt. SG Roman SZLACHETKA tel. 068 358 2058, IP 666 2058,
  • w zakresie Sekcji Gospodarki Mundurowej i Żywnościowej: st.chor. SG Jarosław OTOCKI tel. 068 358 2094, IP 666 2094,
  • w zakresie Sekcji Gospodarki Mieszkaniowej i Kwaterunkowej: pani Katarzyna  KURCEBA tel. 068 358 2255, IP 666 2255, pan Adam GOLA 068 358 2125, IP 666 2125,
  • w zakresie Sekcji Gospodarki Transportowej: st.sierż - SG Dariusz SADOWSKI Tel. 068 358 2280, IP 6662280.

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 24.07.2017
Data modyfikacji 25.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jarosław Otocki
Osoba udostępniająca informację:
Alicja Winiarska Sekcja Prezydialna Wydziału Koordynacji Działań
Osoba modyfikująca informację:
Alicja Winiarska
do góry