Zamówienia ogłoszone

63-2017 „Wymiana systemu alarmowego w PPdOZ oraz montaż systemu sygnalizacji pożaru w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim”

Ogłoszenie nr 631621-N-2017 z dnia 2017-12-13 r. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych – kod CPV: 35121700-5 – systemy alarmowe,31625200-5 – systemy przeciwpożarowe,45300000-0 – roboty instalacyjne w budynkach,45312100-8 – instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych,45311100-1 – roboty w zakresie okablowania elektrycznego, 45314300-4 – instalowanie infrastruktury okablowania. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Jawnej Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Poprzeczna 1, budynek nr 13, pokój nr 3 w terminie do dnia 28-12-2017 r. do godz. 09:00.

  • zał. do STWiOR - rys. parter
    zał. do STWiOR - rys. parter
  • zał. nr 2 do STWiOR - rys. I piętro
    zał. nr 2 do STWiOR - rys. I piętro

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji 13.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kroczak-Nykiel Nadodrzański Oddział Straży Graniczna
Osoba modyfikująca informację:
do góry