Zamówienia ogłoszone

66-2017 "Dostawa energii elektrycznej dla Komendy Oddziału w Krośnie Odrzańskim oraz Placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej"

Ogłoszenie nr 636328-N-2017 z dnia 2017-12-28 r. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych – kod CPV: 09310000-5 – elektryczność.

Metryczka

Data publikacji 28.12.2017
Data modyfikacji 09.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kroczak-Nykiel Nadodrzański Oddział Straży Graniczna
Osoba modyfikująca informację:
Monika Olechnowicz
do góry