Zamówienia ogłoszone

67-US-2017 „Organizacja kursów językowych w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej”

USŁUGI SPOŁECZNE: Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych – kod CPV: 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Jawnej Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Poprzeczna 1, budynek nr 13 w pokoju nr 3 w terminie do dnia 11 stycznia 2018 r. do godz. 09:00.

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji 28.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kroczak-Nykiel Nadodrzański Oddział Straży Graniczna
Osoba modyfikująca informację:
do góry