Zamówienia ogłoszone

34/2018 "Zakup samochodu do przewozu cudzoziemców do placówek medycznych"

Ogłoszenie nr 587973-N-2018 z dnia 2018-07-12 r. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych – kod CPV: 34110000-1 – samochody osobowe,34115200-8 – pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Jawnej Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Poprzeczna 1, budynek nr 13 w pokoju nr 3 w terminie do dnia 25 lipca 2018 r. do godz. 09.00.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 12.07.2018
Data modyfikacji 16.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KOMISJA PRZETARGOWA
Osoba udostępniająca informację:
Anna Urbańska
Osoba modyfikująca informację:
Anna Urbańska
do góry