Zamówienia rozstrzygnięte

67-US-2017 „Organizacja kursów językowych w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej”

USŁUGI SPOŁECZNE: Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych – kod CPV: 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe.

Metryczka

Data publikacji 28.12.2017
Data modyfikacji 12.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kroczak-Nykiel Nadodrzański Oddział Straży Graniczna
Osoba modyfikująca informację:
Anna Urbańska
do góry