Zamówienia rozstrzygnięte

03-2018 - „Wykonanie zasilania rezerwowego budynku nr 6 w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim”

Ogłoszenie nr 508393-N-2018 z dnia 2018-01-23 r. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych – kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane, 45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego, 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne, 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego, 45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej, 51112100-1- Usługi instalowania sprzętu do przesyłu energii elektrycznej, 51112200-2- Usługi instalowania sprzętu sterowania energią elektryczną.

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji 23.01.2018
Data modyfikacji 19.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Monika Olechnowicz
Osoba modyfikująca informację:
Monika Olechnowicz
do góry