Zamówienia rozstrzygnięte

04/US/2018 - Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla Placówek Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych – kod CPV: 85121000-3 – usługi medyczne, 85121100-4 – ogólne usługi lekarskie, 85121200-5 – specjalistyczne usługi medyczne, 85145000-7 – usługi świadczone przez laboratoria medyczne.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 13.02.2018
Data modyfikacji 13.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Komisja
Osoba udostępniająca informację:
Monika Olechnowicz
Osoba modyfikująca informację:
Monika Olechnowicz
do góry