Zamówienia rozstrzygnięte

21/US/2018 "Świadczenie usług medycznych na rzecz osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy z Placówki Straży granicznej w Tuplicach"

USŁUGI SPOŁECZNE: Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych – kod CPV: 85121000-3 – usługi medyczne, 85121100-4 – ogólne usługi lekarskie, 85121200-5 – specjalistyczne usługi medyczne.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 12.06.2018
Data modyfikacji 10.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KOMISJA
Osoba udostępniająca informację:
Anna Urbańska
Osoba modyfikująca informację:
Anna Urbańska
do góry