Zamówienia unieważnione

63-2017 „Wymiana systemu alarmowego w PPdOZ oraz montaż systemu sygnalizacji pożaru w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim”

Ogłoszenie nr 631621-N-2017 z dnia 2017-12-13 r. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych – kod CPV: 35121700-5 – systemy alarmowe,31625200-5 – systemy przeciwpożarowe,45300000-0 – roboty instalacyjne w budynkach,45312100-8 – instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych,45311100-1 – roboty w zakresie okablowania elektrycznego, 45314300-4 – instalowanie infrastruktury okablowania.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 13.12.2017
Data modyfikacji 22.01.2018
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Kroczak-Nykiel Nadodrzański Oddział Straży Graniczna
Osoba modyfikująca informację:
Katarzyna Kroczak-Nykiel
do góry