Zamówienia unieważnione

19/2018 „Zakupu samochodu do przewozu cudzoziemców do placówek medycznych”

Ogłoszenie nr 558272-N-2018 z dnia 2018-05-17 r. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych – kod CPV: 34110000-1 – samochody osobowe, 34115200-8 – pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 17.05.2018
Data modyfikacji 04.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Urbańska
Osoba modyfikująca informację:
Monika Olechnowicz
do góry