Zamówienia unieważnione

24/US/2018 „Świadczenie usług medycznych na rzecz osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej we Wrocławiu- Starachowicach”

USŁUGI SPOŁECZNE: Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych – kod CPV: 85121000-3 – usługi medyczne, 85121100-4 – ogólne usługi lekarskie, 85121200-5 – specjalistyczne usługi medyczne. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Jawnej Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Poprzeczna 1, budynek nr 13 w pokoju nr 3 w terminie do dnia 21 czerwca 2018 r. do godz. 10:00.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 12.06.2018
Data modyfikacji 15.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KOMISJA
Osoba udostępniająca informację:
Anna Urbańska
Osoba modyfikująca informację:
Anna Urbańska
do góry