Zamówienia unieważnione

32-2018- „Przebudowa pomieszczeń w budynku nr 1 w PSG Świecko – wybicie otworów okiennych i osadzenie okien”

Ogłoszenie nr 579866-N-2018 z dnia 2018-06-28 r. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych – kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane, 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 28.06.2018
Data modyfikacji 16.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Komisja Przetargowa
Osoba udostępniająca informację:
Monika Olechnowicz
Osoba modyfikująca informację:
Anna Urbańska
do góry