Zamówienia unieważnione

33/2018 "Budowa ogrodzenia budynku nr 11 w m. Kłodzko"

Ogłoszenie nr 582493-N-2018 z dnia 2018-07-05 r., Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych – kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane, 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 05.07.2018
Data modyfikacji 20.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KOMISJA PRZETARGOWA
Osoba udostępniająca informację:
Anna Urbańska
Osoba modyfikująca informację:
Anna Urbańska
do góry