Zamówienia unieważnione

34/2018 "Zakup samochodu do przewozu cudzoziemców do placówek medycznych"

Ogłoszenie nr 587973-N-2018 z dnia 2018-07-12 r. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych – kod CPV: 34110000-1 – samochody osobowe,34115200-8 – pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 12.07.2018
Data modyfikacji 10.08.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KOMISJA PRZETARGOWA
Osoba udostępniająca informację:
Anna Urbańska
Osoba modyfikująca informację:
Anna Urbańska
do góry