Zbędne składniki majątku

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu zbędnych składników majątku ruchomego Wydziału Łączności i Informatyki.

Zgodnie z § 7 ust. 2a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U.2022.998 z późn. zm.) informuję, że Nadodrzański Oddział Straży Granicznej dokonał nieodpłatnego przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego do niżej wymienionej jednostki sektora finansów publicznych: - Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim

Metryczka

Data publikacji 21.02.2023
Data modyfikacji 23.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Beata Zawiła
Osoba modyfikująca informację:
Beata Zawiła
do góry