Zamówienia unieważnione

43/2018 "Budowa przyłącza energetycznego do PSG w m. Kłodzko"

Ogłoszenie nr 610248-N-2018 z dnia 2018-09-03 r. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych – kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 45000000-7 - Roboty budowlane; 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych; 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 03.09.2018
Data modyfikacji 18.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
KOMISJA PRZETARGOWA
Osoba udostępniająca informację:
Anna Urbańska
Osoba modyfikująca informację:
Anna Urbańska
do góry