Wystąpienie pokontrolne - 2019 - BIP - Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne z kontroli na temat ,, Prowadzenie postępowań w sprawie o wykroczenia na podstawie art. 120 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy " zrealizowanej w trybie zwykłym w PSG Świecku

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 06.11.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zespół Kontrolny
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Zawadzki
do góry