Ochrona danych osobowych w strefie SCHENGEN

 

Strefa Schengen jest obszarem, na którym zagwarantowano swobodę przemieszczania się osób. Państwa, które przyjęły takie rozwiązania zniosły kontrolę na granicach wewnętrznych jednocześnie ustanawiając granicę zewnętrzną strefy. Obszar ten składa się z terytoriów państw europejskich, które stosują ściśle określone zasady reżimu Schengen dotyczące m.in. ochrony granicy zewnętrznej, ochrony danych osobowych, współpracy pomiędzy służbami bezpieczeństwa państw, wydawania wiz cudzoziemcom, ekstradycji/wydawania osób między państwami członkowskimi, jak również działania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS).

System Informacyjny Schengen (SIS) jest wspólną, elektroniczną bazą danych, zapewniającą zautomatyzowane procedury wyszukiwania informacji o osobach i przedmiotach. System ten jest wykorzystywany w szczególności w celu:

  • weryfikacji osób i przedmiotów podczas kontroli granicznej w momencie przekraczania granicy zewnętrznej;
  • kontroli policyjnych i celnych prowadzonych w ramach danego kraju;
  • wydawania wiz oraz dokumentów pobytowych;
  • wykonywania przepisów prawnych o cudzoziemcach w kontekście stosowania przepisów KWS odnoszących się do przepływu osób.

 

Udział Polski w strefie Schengen reguluje ustawa z dnia 24 sierpnia 2007r. o udziale Rzeczypospolitej  Polskiej  w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz.U. 2023.1355 t.j.). Jednocześnie uznając potrzebę ochrony danych SISI i danych VIS minister właściwy do spraw wewnętrznych i administracji wprowadził rozporządzenie z dnia 27 lutego 2023r. w sprawie szkoleń osób mających dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń (Dz.U. 2023.404 t.j.) oraz rozporządzenie z dnia 3 marca 2023 roku w sprawie dostępu i wzoru upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) (Dz.U.2023.424. t.j.).

W zakresie ochrony danych osobowych prawo polskie jest zgodne z unijnymi standardami.

 

W celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony danych osobowych w strefie Schengen obowiązują ścisłe wymogi dotyczące ochrony danych osobowych. Organy uprawnione państw członkowskich korzystające z SIS mają obowiązek sprawdzić jakość informacji wprowadzanych do systemu. Jeśli są przechowywane dane dotyczące konkretnej osoby ma ona prawo żądać dostępu do nich i upewnić się, że są one poprawne i wprowadzono je zgodnie z prawem. Jeżeli jest inaczej, osoba ta może wnioskować o ich poprawienie lub usunięcie do administrator danych osobowych, tj.:

Komendant Główny Policji

Centralny Organ Techniczny KSI
ul. Puławska 148/150
02-514 Warszawa

e-mail: cot.admin.ksi@policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji 16.09.2016
Data modyfikacji 29.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna KRUPA
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Wojdan
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Wojdan
do góry