Skargi i wnioski - BIP - Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

W ZWIĄZKU Z WPROWADZONYM STANEM EPIDEMII WYWOŁANEJ ZAKAŻENIAMI WIRUSEM SARS-COV-2, DBAJĄC O PAŃSTWA ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO, PRZYJĘCIA INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW W KOMENDZIE ODDZIAŁU ORAZ W PLACÓWKACH STRAŻY GRANICZNEJ  NADODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ ZOSTAJĄ ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA. CIĄGŁOŚĆ SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW POZOSTAJE JEDNAK ZACHOWANA. OGRANICZONA POZOSTAJE JEDYNIE ICH FORMA.

SKARGI I WNIOSKI MOŻNA WNOSIĆ DO KOMENDANTA NADODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ


PISEMNIE NA ADRES:

66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE

UL. POPRZECZNA 1


ZA POMOCĄ TELEFAXU NA NUMER:

SEKRETARIATU

KOMENDANTA NADODRZAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

FAX 68 358 2701


ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ:

e-mail:  ssnik.nadodrzanski@strazgraniczna.pl

ZA POŚREDNICTWEM ePUAP:

adres strony internetowej:

http://www.epuap.gov.pl

 

 

Skarga, aby mogła zostać rozpatrzona powinna zawierać:

  • imię i nazwisko skarżącego,

  • dokładny adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu/mieszkania),

  • dokładny opis zdarzenia.

UWAGA!

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi na działalność Straży Granicznej można składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77, 00 - 090 Warszawa

telefon (+ 48 22) 55 17 700

fax. (+ 48 22) 827 64 53

e-mail  biurorzecznika@brpo.gov.pl 

Przyjęcia interesantów:

poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00

wtorki - piątki w godzinach od 9.00 do 15.00

telefon: (+ 48 22) 55 17 760, (+ 48 22) 55 17 811

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku

(dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57

80 -748 Gdańsk

sekretariat (+ 48) 58 764 73 02

fax (+ 48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

telefon (+ 48) 58 764 73 06

poniedziałek w godz. 10.00-17.00

wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach

(dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122

40 – 032 Katowice

telefon (+ 48 32) 72 86 800

fax (+ 48 32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 09:00 do 15:00

wtorek w godzinach od 10:00 do 17:00


Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu

(dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5

50 - 056 Wrocław

sekretariat (+ 48) 71 34 69 115

fax (+ 48) 71 343 43 25


Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 71 34 69 100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Strona główna RPO: www.rpo.gov.pl
Formularz elektroniczny: www.rpo.gov.pl/wniosek

 

 

Metryczka

Data publikacji 30.06.2011
Data modyfikacji 08.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Galon
Osoba udostępniająca informację:
Anna Galon
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Zawadzki
do góry