Zamówienia ogłoszone

19/US/2020 „Wyżywienie systemem zleconym osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej”

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych – kod CPV: 55321000-6- usługi przygotowania posiłków, 55520000-1 – usługi dostarczania posiłków. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Jawnej Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, ul. Poprzeczna 1, budynek nr 19 w pokoju nr 2 w terminie do dnia 12.01.2021 r. do godz. 10:00.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 23.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Komisja
Osoba udostępniająca informację:
Anna Urbańska
do góry